کتاب تعلیم و تربیت در عصر فرا نوین

140,000 تومان

موجود

نویسنده: جواد شیر کرمی

ناشر: انتشارات فصل  اندیشه

ویراستار:جواد شیرکرمی-علی  محمد قاسمی

تعداد صفحات:194 صفحه

کتاب “تعلیم و تربیت درعصر فرانوین” نوشته ی جواد شیرکرمی ازانتشارات فصل اندیشه منتشرشد.

ما دردنیای پیچیده و همراه با چالش های متعددی درحوزه های مختلف زندگی می کنیم.درمواجهه با این وضعیت، ضرورت دارد تا به تحلیل وضع موجود و آماده سازی خود برای تداوم حیات در جهت زیست مطلوب و تعیین موضع خود بپردازیم. ما با سؤالات متعددی در زمینه مواجهه با وضعیتهای جدید، چگونگی جذب و بومی سازی مؤلفه های مطلوب در فرهنگ خود و چگونگی استفاده از شرایط جدید برای ساخت آینده ای بهترمواجهیم. بدون شک در چنین شرایطی نقش آموزش و پرورش در مدیریت و هدایت اجتماع از اهمیت فراوانی برخوردار است.

آموزش و پرورش از عوامل اساسی و اثرگذار بر ابعاد توسعه اقتصادی و اجتماعی است بنابراین مطالعه مسائل مربوط به آن بسیارحائز اهمیت است. اگر نظـام آموزشـی از سـاختار، انسـجام و هماهنگی، تولید دانش و مدیریت مطلـوب آن برخـوردار باشـد،قطعـا بـر کارایی و بهره وری نیـروی انسـانی افـزوده خواهـد شـد. از طرفـی، تـوان تأثیرگذاری یک ملت به نسل جدید و نوظهور آن بستگی تام دارد.

بررسی خود را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی

هنوز نقد و بررسی ثبت نشده است.

دسته‌بندی کتاب‌ها

آموزش و پرورش در عصر فرا نوین

کتاب تعلیم و تربیت در عصر فرا نوین